राज्यस्तरीय शिक्षक साहित्य संमेलन

Event Timeline

Date: February 10, 2019
Time: 10:10 to 18:00
Place: औरंगाबाद

यंदाच्या वर्षी राज्यस्तरीय शिक्षक साहित्य संमेलन औरंगाबाद मध्ये आयोजित करण्यात आले आहे