सौ.ज्योती दिपक बेलवले

परिचय

 • शैक्षणिक अर्हता          :MA
 • व्यावसायिक पात्रता    :D.Ed, B.P.Ed.
 • प्रथम नेमणूक दिनांक :10/06/1995
 • कार्यरत पद                 :पदवीधर शिक्षिका  [ GT. Teacher ]
 • जन्म दिनांक               :07/07/1976
 • एकूण सेवा                  :24 वर्षे
 • कार्यालयाचा पत्ता      :जि.प.प्राथ.शाळा केवणीदिवे, ता. भिवंडी, जि. ठाणे .
 • पिनकोड                     : 421302
 • कायम निवास पत्ता    :A1/201,वीणानगर को.ऑप हौसिंग सोसायटी ,एल.बी.एस रोड, वीणानगर ,मुलुंड वेस्ट ,पिन कोड                                            -400080
 • संपर्क                          : मोबा.  7021468295 / 9270159404
 • मेल आयडी                 : jbelawale76@gmail.com
 • सदस्य                        : मराठी  विषय अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम निर्मिती मंडळ सदस्य (बालभारती) पुणे [BOS Member]
                                     : शारीरिक शिक्षण अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम निर्मिती मंडळ सदस्य.(बालभारती) 
                                     : शिक्षणशास्त्र मराठी विश्वकोश लेखन मंडळ सदस्य.
                                     : विद्यावर्धिनीएज्युकेशनलसोसायटीच्यासचिव.

शैक्षणिक क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्य

 • NCERT नवी दिल्ली यांची Art Integrated Learning (कलेतून भाषा शिक्षण) मास्टर ट्रेनर.
 • MSCERT निर्मित ‘भाषिक खेळ भाग-२ ‘या पुस्तकाचे लेखन.
 • अभ्यासक्रम २०१२ इयत्ता १ ली शारीरिक शिक्षण ,कला कार्यानुभव  पाठ्यपुस्तकाचे समीक्षण.
 • विश्वकोष शिक्षणशास्त्र ज्ञानमंडळ लेखक.
 • बालभारती अभ्यासमंडळ सदस्य २०१६ पासून.
 • प्रगतशैक्षणिकमहाराष्ट्रअंतर्गतराज्यस्तरीय शिक्षणाच्या वारीत भाषा विषयाचे ‘रचनावादी साहित्य’ या विषयावर सादरीकरण व मार्गदर्शन
 • पुनर्रचित अभ्यासक्रम २०१२ – ३ रीव ४ थी राज्यस्तर तज्ञ मार्गदर्शक.
 • प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत पायाभूत व संकलित प्रश्नपत्रिका निर्मिती सहभाग.
 • विद्यार्थ्याची भाषा समृद्धीस मदत होणाऱ्या सहा पुस्तकांचे लेखन (ISBN क्रमांकासह).
 • MSCERT येथे द्विभाषिक पुस्तकांचे समीक्षण.
 • बालभारती येथे इयत्ता १ ली  पाठ्यपुस्तकांचे समीक्षण.
 • गुजरात शिक्षण विभागाच्या अभ्यास दौऱ्यासमोर  ICT चे सादरीकरण.
 • जीवन शिक्षण व इतर मासिकात तसेच विविध वृत्तपत्रात लेख प्रकाशित.
 • AINET  च्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत “बालकांच्या शब्दसंपत्तीचा विकास” या विषयाचे  सादरीकरण.
 • राज्य तंत्रस्नेही तज्ञ मार्गदर्शक.
 • प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत विविध कार्यशाळेत तालुका,जिल्हा,विभाग व राज्यस्तरावरील कार्यशाळेत  “शैक्षणिक साहित्य निर्मिती व त्याचावापर ”या विषयावर सादरीकरण.
 • jyotideepakbelawale.blogspot.in या ब्लॉग च्या माध्यमातून विविध शैक्षणिक विषयावर लेखन.
 • मा.शिक्षण सचिव यांच्यामार्गदर्शनाखालीइ. पहिलीतेआठवीसाठी गणित विषय प्रश्न संच निर्मिर्ती समितीसदस्य.
 • राष्ट्रीय ICT पुरस्कार 2017 साठी राज्यस्तरीय निवड.
 • ATM (Active Teachers Maharashtra) राज्य सह संयोजिका.
 • स्पर्धा परीक्षामध्ये शिष्यवृत्ती व नवोदय परीक्षेत विद्यार्थ्यांची निवड.

तंत्रज्ञान

 • इयत्ता पहिली ते आठवी मराठी, हिंदी व इंग्रजी विषयांच्या सर्वकवितांना चाली लावून स्वतःच्याआवाजातगायन व त्यांचे रेकॉर्डिंग करून सोशल मिडीयाच्यामाध्यमातून महाराष्ट्रभर पोहचविल्या आहेत. राज्यात अनेक शाळांमध्ये त्याचा वापर केला जातो.
 • स्वनिर्मितशेकडो शैक्षणिक व्हिडीओंची निर्मितीकरून JYOTI BELAWALE या  youtube चॅनेल च्या माध्यमातून सर्वांसाठी खुले केलेत.
 • विविध विषयांच्या घटकांवर आधारित मूल्यमापनासाठी  स्वनिर्मित online आणि offline test ची निर्मिती व दैनदिन अध्यापनात वापर.
 • बालभारतीच्या पाठ्यपुस्तकांमधील QR कोडसाठी स्वनिर्मित व्हिडीओची निवड झाली आहे.
 • DIKSHA या केंद्रसरकार व राज्य सरकार निर्मित शैक्षणिक apps मध्ये व्हिडीओचा समावेश.
 • www.jyotideepakbelawale.comया स्वतः च्या शैक्षणिक वेबसाईड वरून शैक्षणिकनवनिर्मिती,मोकळीका, घडामोडी,उपक्रम या बाबींचा प्रचार आणि प्रसार.
 • विविध शैक्षणिक Apps ची निर्मिती.
 • ग्रेट भेट या उपक्रमांतर्गत पाठ्यपुस्तकातील लेखक,कवी, अभ्यासमंडळ सदस्य यांचेशीzoom meeting, skype, whatsapp, facebook इत्यादी द्वारे व्हिडीओ कॉन्फरन्स द्वारे विद्यार्थ्यांचा संवाद घडवून आणला जातो.
 • Karaok track चावापरकरूनप्रार्थना, देशभक्तीपरगीते, समूहगायन, कवितागायनइ. सादरकेलेजाते.
 • QR कोडची निर्मिती व वापर.
 • शिक्षक व विद्यार्थीच्या अभिव्यक्ती व लेखनासाठी ई अंकाची निर्मिती.
 • महाराष्ट्रातील पहिली तंत्रस्नेही शिक्षिका

कार्यशाळा मार्गदर्शन

 • ठाणे,पालघर  येथे तंत्रस्नेही कार्यशाळेत मार्गदर्शन.
 • ठाणे येथे ‘गुणवत्ता काळाची गरज’ याविषयावर मार्गदर्शन.
 • भिवंडी,शहापूर  तालुका शिक्षक कार्यशाळेत मार्गदर्शन.
 • Active Teachers Maharashtra आयोजित राज्यस्तरीय शिक्षण सम्मेलनात मार्गदर्शन.
 • ठाणे येथे जिल्हास्तरीय शिक्षण परिषदमध्ये शिक्षण आयुक्त यांच्या उपस्थितीत सादरीकरण.
 • केंद्रप्रमुख ,विस्तार अधिकारीव विभागस्तरीय कार्यशाळेत सादरीकरण.
 • मुलुंड विद्या मंदिर येथे वाचन प्रेरणा दिनानिमित्त विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन.
 • विद्यार्थ्यांसाठीशिष्यवृत्तीपरीक्षामार्गदर्शन.
 • सुट्टीतनाट्य, नृत्यकलाछंदवर्गांद्वारेविद्यार्थीच्याकार्यशाळा.
 • खेळातूनशिक्षणकार्यशाळा.
 • हसतखेळतइंग्रजीकार्यशाळा.

प्रशिक्षण तज्ञ मार्गदर्शक

 • स्वयंअध्ययन, प्रश्ननिर्मिती व नवोपक्रम प्रशिक्षण तालुकास्तर.
 • इयत्ता. 7 वी प्राथ.शिक्षण अभ्यासक्रम 2004,प्रशिक्षण तालुकास्तर.
 • इयत्ता3 री व 4 थी प्राथ. शिक्षण अभ्यासक्रम 2012प्रशिक्षण राज्यस्तर.
 • इयत्ता 7 वी पुनर्रचित अभ्यासक्रम प्रशिक्षण राज्यस्तर.
 • इयत्ता पहिली शारीरिक शिक्षण विषयाचे VANDE GUJRATH 1 या टीव्ही वाहिनीवरून राज्यातीलशिक्षकांनामार्गदर्शन.राज्यस्तर

संशोधन

 • जि. प. शाळा केवणीदिवे येथील ‘गीतमंच कार्यक्रमातील अल्पसहभागामागील कारणांचा शोध व उपाययोजना ‘ या विषयावर कृती संशोधन.
 • AINET  च्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत “बालकांच्या शब्दसंपत्तीचा विकास” या विषयाचे पोस्टर सादरीकरण.

सहभाग (आंतरराष्ट्रीय)

 • AINET आयोजित 3 ऱ्या आंतरराष्ट्रीयशिक्षक परिषद नागपूर येथे प्रतिनिधित्व.
 • AINET आयोजित ४ थ्या  आंतरराष्ट्रीयशिक्षक परिषद मुंबई  येथे प्रतिनिधित्व व पोस्टर सादरीकरण.

सहभाग (राष्ट्रीय)

 • Art Integrated Learning Master Trainers Workshop at NCERT, New Delhi .

सहभाग (राज्यस्तरीय)

 • शालेय शिक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन आयोजित “शिक्षणाची वारी “शैक्षणिक प्रदर्शनात उद्बोधक म्हणून निवड.
 • इयत्ता १ ली  प्राथ.शिक्षण अभ्यासक्रम 2012 प्रशिक्षण पूर्वतयारी कार्यशाळेत सहभाग.
 • राज्यस्तरीय विविध शैक्षणिक कार्यशाळेत सहभाग व मार्गदर्शन

सहभाग ( जिल्हास्तर )

 • ‘साधकआम्हीप्रगतीचे’याशैक्षणिकउपक्रमांच्याजत्रेतसहभागवसादरीकरण.
 • स्पोकनइंग्लिशकार्यशाळेतसादरीकरणवसहभाग.
 • स्काउटगाईडप्रशिक्षणकार्यशाळा.
 • शालेयव्यवस्थापनसमितीसक्षमीकरणकार्यक्रमातसहभाग.
 • इनस्पायरअवॉर्डविद्यार्थ्यांचावशिक्षकांचासहभाग.

पुरस्कार

 • राष्ट्रीयआदर्शशिक्षकपुरस्कार (राष्ट्रपतीपुरस्कार 2016)- नवीदिल्लीयेथेसम्मान.
 • स्वामी विवेकानंद गौरव पुरस्कार 2016 (उपक्रमशील शिक्षक) (राष्ट्रीय)
 • नाविन्यपूर्णउपक्रमपुरस्कार – जि. प.ठाणे.
 • उत्कृष्टव्हिडिओनिर्मितीअवॉर्ड – DIECPD ठाणे.
 • Active Teachers Maharashtra या स्वनिर्मित समूहास“विश्वशांती सेवा गौरव पुरस्कार 2016”
 • महाराष्ट्र राज्य सामाजिक वनीकरण विभाग शहापूर यांचे गौरव प्रमाणपत्र.
 • महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विभाग शहापूर  यांचे गौरव प्रमाणपत्र.
 • बेस्टटीचरअवॉर्ड – शिवांजलीग्रुपआसनगाव.
 • मराठासेवासंघातर्फेजिजाऊपूरस्कार.
 • कुणबीमहोत्सववाडायेथेआदर्शशिक्षिकाअवॉर्ड.
 • शहापूरयेथेआदर्शशिक्षिकासन्मानपुरस्कार
 • सावित्रीबाई फुले-फातिमा शेख विशेष गौरव पुरस्कार 2016
 • जीवनदीप शैक्षणिक संस्था-पोई यांचा आदर्श शिक्षक पुरस्कार 2013

विशेष उल्लेखनीय

 • ATMसहसंयोजिका
 • दूरदर्शनच्याशासकीयवाहिनीवरून ( डी. डी.सहयाद्री) सखी सह्याद्री या कार्यक्रमात शिक्षक दिन विशेष कार्यक्रमात सहभाग व मार्गदर्शन.
 • इयत्तापहिलीच्याव्हर्चुअलट्रेनींगसाठीगुजरात 1 या  tv वाहिनीवरूनमहाराष्ट्रातीलशिक्षकांनामार्गदर्शन.
 • दि1व 2 जून 2015 रोजी शेगाव येथे राज्यस्तरीय तंत्रस्नेही शिक्षण संमेलन आयोजन.
 • Active Teachers Mharastra (ATM) या समूहाच्या माध्यमातून विविध शिक्षक समृद्धी-साठी विविध कार्यशाळेचे आयोजन.
 • शिक्षकांसाठी Active Teachers Maharashtra या शैक्षणिक ऍपची निर्मिती.
 • दि.14व15 मे 2016 रोजी ATM पुरस्कृत राज्यस्तरीय पहिले शिक्षण संमेलन आयोजन.
 • दि.15व16 मे 2017रोजी ATM पुरस्कृत राज्यस्तरीय दुसरे शिक्षण संमेलन आयोजन.
 • दि.19व20 मे 2018रोजी ATM पुरस्कृत राज्यस्तरीय तिसरे शिक्षण संमेलन आयोजन.
 • ATM प्रत्येक जिल्हा समूहाच्या माध्यमातून शिक्षकांना मार्गदर्शन व सुसंवाद.
 • ATM प्रत्येक जिल्हा समूहाच्या माध्यमातून ई शैक्षणिक अंकाची निर्मिती.
 • रक्षाबंधनयाउपक्रमाचीप्रधानमंत्रीयांच्याकडूनदखलघेतलीगेली.प्रधानमंत्री यांनी पत्र पाठवून अभिनंदन केले आहे.

सामाजिक

 • ठाणेजिल्ह्यातीलतानसाअभयारण्यक्षेत्रातीलजि. प. शाळाचराचापाडा, जि. प. शाळागरेलपाडा, जि. प. शाळापेंढरीयातीनशाळांनालक्ष्यफौंडेशनमुंबईयांच्यासौजन्यानेफायबरच्यावर्गखोल्याउपलब्धकरूनदिल्या.
 • शाळेतील मुलींसाठी पॅडबँकचीनिर्मिती.
 • भिवंडीतालुक्यातीलकाल्हेरयेथीलस्मितवृद्धाश्रमासविद्यार्थ्यांसहभेटवमदत.
 • समाजातगरजूलोकांसाठी’मूठभरधान्य’याउपक्रमाद्वारेमदत.
 • ‘माणुसकीचीभिंत’याउपक्रमाद्वारेशालेयवस्तूंचेवाटप. ( वही, पेन,चप्पल,पेन्सिल , रंगइ.)
 • मुलीनासायकलचालवायलाशिकवते. स्वसंरक्षणांचेधडे.
 • लोकसहभागातूनशाळेसाठीप्रोजेक्टरवशाळेचीरंगरंगोटी.
 • लोकसहभागातूनशाळेसलॅपटॉपमिळवूनदिला.
 • समाजातीलदुर्बलघटकांसाठीदिवाळीफराळाचेवाटप.
 • ग्रा. पं. नडगावयेथेसंतगाडगेबाबापुण्यतिथनिमित्तभव्यमहिलामेळाव्याचेआयोजनवमार्गदर्शन.
 • ठाणे- पालघरप्राथमिकशिक्षकसहकारीपतपेढीतसंचालिकावचिटणीसम्हणूनकामकाज.
 • स्काऊटगाईडमार्फतशिबिरे, कार्यशाळा. (स-समानतेचा, प्लास्टिकबंदी, वृक्षदिंडी, स्वच्छता, व्यसनाधीनता , साक्षरताइ. द्वारेजनजागृतीवउद्बोधन)
 • सुट्टीच्यादिवशीआदिवासीपाड्यातवसिग्नलशाळेतअध्ययनअध्यापन.
 • शाळेतील मुले व पालकांसाठी उद्योगनिर्मितीसाठीसुगंधीउटणेबनवणे, लिक्विडसोपबनवणे, मेणबत्तीबनवणे, आभूषणेबनवणेइ. साठीमार्गदर्शन.
 • सैनिक, प्रधानमंत्री, अग्निशामकदलातीलकर्मचारीइ.समाजघटकांनास्वनिर्मितराखीवपत्रपाठवले.
 • नवरात्रीतआधुनिकआदिशक्तीयाउपक्रमातूनकर्तबगारमहिलांचापरिचयवअनेकप्रेरककार्यक्रमांचेआयोजन.
 • बचतीचेमहत्वपटवण्यासाठी’अफलातूनबँक’याउपक्रमाद्वारेकार्यवाही.
 • वाईटप्रथांच्यानिर्मूलनासाठीपपेट, कळसूत्रीबाहुल्या, पथनाट्य, नाटिकाइ. द्वारेजाणीवजागृतीवजनजागृती.
 • अवयव दान व जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन व प्रभातफेरी
 • रक्तदान जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन व प्रभातफेरी
 • शालेय विद्यार्थ्यांसाठी लैगिक शिक्षण काळाची गरज या विषयावर मार्गदर्शन
 • बेटी बचाव बेटी पढाव या उपक्रमाअंतर्गत जनजागृती
 • स्त्रीभ्रूण हत्या विरोधात जनजागृती व शाळा स्तरावर विविध उपक्रमांचे आयोजन

नाविन्यपूर्णउपक्रम

 • पुस्तकभिशी
 • जंगलबुक
 • कडकमुलाखत
 • झिरोबजेटशैक्षणिकसाहित्य
 • जागरवाचनसंस्कृतीचा
 • कृतीयुक्तविज्ञान
 • माझीछोटीशी ATM प्रयोगशाळा
 • अभिरुपशासनपद्धती
 • चलापर्जन्यमापनकरूया
 • स्टोनआर्ट
 • क्लासरूमथिएटर
 • चलाकल्पनेच्यादुनियेत
 • विज्ञानजत्रा
 • बाजार
 • अभिव्यक्तीहंडीइ.