संमेलनाची वृत्तपत्रांनी घेतलेली दखल

औरंगाबाद मध्ये पार पडलेल्या ATM शिक्षक साहित्य संमेलनाची वृत्तपत्रांनी घेतलेली दखल.
अनेक वृत्तपत्रात इतिवृत्त दिल्याबद्दल पत्रकार बांधवांचे धन्यवाद.