राज्यस्तरीय शिक्षक साहित्य संमेलन

Event Timeline

Date: February 10, 2019
Time: 08:00 to 18:00
Timezone: UTC+5:30
Place: औरंगाबाद

“विद्यार्थी,समाज व शिक्षक हिताय”

ACTIVE TEACHER’S सामाजिक प्रतिष्ठान,महाराष्ट्र आयोजित,
राज्यस्तरीय शिक्षक साहित्य संमेलन २०१९.

रविवार,दि.१०फेब्रुवारी २०१९.

स्थळ-महात्मा ज्योतिराव फुले साहित्य नगरी,महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी,औरंगाबाद.