1

जिज्ञासू तंत्रस्नेही शिक्षकांचा मेळा

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची वाटचाल ,प्रत्येक शिक्षक,अधिकारी वर्गांची धडपड आणि उत्साह कमालीचा आहे याचा प्रत्यय आपण आपल्या बीटात, तालुक्यातून घेत

Read More

1

तंत्रस्नेही माध्यमिक शिक्षक कार्यशाळा नाशिक

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाअंतर्गत मा.नंदकुमारसाहेबांच्या प्रेरणेने आणि महाराष्ट्रातील कृतिशील तंत्रस्नेही शिक्षकांच्या मदतीने सुरु असणारी तंत्रस्नेही शिक्षणाच्या चळवळीला व्यापक स्वरूप देण्यासाठी

Read More